Energeticky aktivní dům

Energeticky aktivní dům je schopen vyrábět energii ve větší míře, než sám spotřebuje. Rozdíl oproti nulovému nebo pasivnímu domu jsou zisky energie, které jsou vyšší než dům potřebuje na vytápění. V praxi to znamená, že je co největší plocha střechy pokryta fotovoltaickými články na výrobu elektřiny a solárními články pro ohřev teplé vody.

Výroba energie

Fotovoltaické články, které vyrábí elektřinu se umisťují na střechu, případně i na fasádu ze strany, kde ve větší míře dopadají sluneční paprsky. Dům ale vyrobenou elektřinu nemusí využívat. Za poměrně slušnou cenu ji lze dodávat do sítě. Protože je výkupní cena elektřina asi 3x vyšší než nákupní, lze tímto způsobem minimalizovat provozní náklady domu.

Solární panely ohřívají po většinu roku užitkovou vodu, případně ji předehřívají.

Vytápění

V domě je nainstalován rekuperátor, který se v zimním období stará o řízené větrání s minimálními ztrátami tepla. Vytápí se teplým vzduchem. K jeho dohřevu stejně jako k přípravě teplé vody může sloužit tepelné čerpadlo.

Konstrukce domu včetně masivního zateplení je podobná jako u pasivního domu. Měly by se také vhodně využít solární zisky dopadajícího slunečního záření prosklenými částmi domu

Energeticky aktivní dům má stejnou konstrukci jako pasivní nebo nulový dům ale je díky vhodným podmínkám a výrobě vlastní energie z obnovitelných zdrojů (elektřiny a teplé vody) energeticky soběstačný a vyrábí energetické přebytky.

Tento web je chráněn proti nelegálnímu kopírování obsahu: Nekopírujte obsah z tohoto webu, chráněno pomocí Copyscape