Zateplení

Při stavbě pasivního domu je nezbytné zateplení pomocí účinné tepelná izolace. Zateplením se zvyšuje tepelný odpor staveb a tím snižují náklady na topení. Investice do kvalitního zateplení se vyplatí - vložené finanční prostředky dostaneme nazpět během několika let díky uspořenému teplu.

Zateplení pasivních domů

Správně provedené zateplení u pasivního domu musí splňovat určité technické parametr. Je to hlavně výběr vhodného materiálu, součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu síla a technologie provedení.

Protože teplo uniká z nemovitosti všemi směry, musí být u pasivního domu zatepleny stěny střecha i podlahy. Zateplena musí být celá obálka budovy, nesmí zde být nezateplené plochy, kde by vznikaly tepelné mosty.

tepelná izolace pasivních domů bývá poměrně masivní, používají se na ni desky z minerální vaty nebo polystyrenu o síle 30 - 50 cm. Nebo se používá kombinace speciálních tvárnic, které už obsahují izolant doplněné termo izolačním systémem.

Zateplení stěn

Cílem je snížení tepelných ztrát budovy. Může se provádět z vnější nebo vnitřní strany, další možnost je umístění izolantu uvnitř konstrukce.Nejvýhodnější způsob zateplení stěn je z vnější strany, zdivo je potom schopno akumulovat teplo a jímat případnou přebytečnou vlhkost. Rosný bod se posune na vnější stranu zdi, uvnitř místností potom nekondenzuje vlhkost a netvoří se plísně.

Zateplení střešní konstrukce

Při tomto zateplení je nutné správné provedení hlavně z toho důvodu, že střech chrání nemovitost proti povětrnostním vlivům a vodě. Zateplení střechy musí počítat s možným vznikem kondenzované vody, proto se dělají provětrávané střešní konstrukce. Z toho to důvodu se používají různé fólie, z vnitřní strany kvůli odrazu tepla zpět do nemovitosti. Vnější fólie chrání izolaci proti zatečení vody a zároveň umožňuje vodním párám odcházet ven.

Zateplení podlah

Podlahou uniká z domu až 15% tepla. K izolaci se používají desky z polystyrenu o šířce 10 -30 cm. Další možností jsou lehčené a izolační betony z obsahem perlitu, keramických perel nebo drceného polystyrenu. Podlahu je však vhodné stejně jako u zdí využít k akumulaci tepla.

Vnitřní zateplení

provádí se hlavně u rekonstrukcí, kde není možné zateplit fasádu z vnější strany. To hlavně kvůli složitému profilu fasády, štukům a u památkové chráněných budov. Systémů vnějšího zateplení je několik:

tepelně izolační omítky

termoizolační stěrky

desky z minerální vaty nebo polystyrenu

Zateplení prováděné zevnitř má však značné nevýhody. Zmenší se plocha místností, sníží se tepelná kapacita zdiva na minimum. V zimě zdivo promrzá a vlhne.

Zateplení oken

Moderní okna obsahují speciální skla , která mají vysoký tepelný odpor a izolačními schopnostmi v mnohém předčí i běžné stěny. Na skle je nanesena kovová vrstva, která odráží tepelné paprsky zpět do místnosti. Nejběžnější typ skel jsou izolační dvojskla a trojskla.

Na rámy oken se také používají speciální zateplovací lišty plněné polyuretanem. Jejich cílem je zvýšit tepelný odpor okna.

Kompletní zateplení

Použitím moderního zateplení získáte pouze výhody. Zatímco u stavby nového domu je to z důvodu technických norem nutnost, u staršího domu zvýšíte jeho užitnou i materiální hodnotu.

Zamezení vlhnutí stěn a výskytu plísně v rozích místností

Vnitřní mikroklima - v zimě je dům chráněn proti promrzání a v létě před horkem.

Snížení nákladů na topení nebo klimatizaci

Při montáži je nutné dodržet postup požadovaný výrobcem zateplovacího systému.

Materiály na zateplení

Minerální vata - má vysokou požární odolnost, impregnaci proti vlhkosti, a přirozeně propouští možnou vlhkost a vodní páry. Je vhodná pro střešní konstrukce a odvětrávané fasády.

Polystyren - vyrábí se ve více variantách a tloušťkách. Může být tvrzený, perforovaný nebo s příměsí grafitu. Podobně jako minerální vata má univerzální použití k zateplení střech, stěn i podlah.

Perlit vyrábí se zahřátím na 1000°C a obsahuje velké množství vzduchových pórů, hodí se především pro výrobu tepelně izolačních a lehčených betonových směsí.

Polyuretan - vytvrzuje se vzdušnou vlhkostí. Za pomoci profesionálních stříkacích pistolí lze velmi rychle zateplit dutiny nebo střešní prostory. Je hořlavý a má velmi dobré izolační vlastnosti.

Přírodní materiály

Drcený papír a celulóza používá se k zateplení dutin a střech buď ve formě sypké směsi nebo jako lisované celulózové desky.

Sláma - ve formě kvádrů lze slámou obkládat některé dřevěné domy. Má dobré izolační vlastnosti a je vyžadována lidmi, kteří chtějí při stavbě použít maximum přírodních a recyklovatelných materiálů.

Existuje mnoho dalších materiálů, které lze za určitých podmínek využít k zateplení. Jedná se například o ovčí vlnu a z moderních materiálu se testují různá umělá mikrovlákna.

Tento web je chráněn proti nelegálnímu kopírování obsahu: Nekopírujte obsah z tohoto webu, chráněno pomocí Copyscape