Nulové domy

Roční spotřeba tepla nulového domu je maximálně 5 kWh/m2 obytné plochy. Oproti pasivnímu domu musí být tedy náklady na vytápění mnohem nižší.

Dosáhnout tak nízké spotřeby tepla aby mohl být dům označen za nulový není vůbec snadné.

Vytápění a nulový dům

Cílem je zajistit aby náklady na vytápění byly rovny nule. Do toho se už nepočítají náklady na provoz domácích spotřebičů, osvětlení a ohřev teplé vody.

Náklady na topení lze snížit výrobou elektrické energie fotovoltaickými články. Takto získanou elektřinu odkupuje provozovatel elektrické sítě. Pokud budou příjmy za elektřinu rovny výdajům za topení, lze dům označit za nulový. Domy které vyrobí této energie více označujeme za energeticky aktivní nebo plusové domy.

Některé domy jsou konstruovány jako nevzhledné krabice s rovnou střechou. Důvod je ten, že plochá střecha je levnější na výrobu a také se na ní lépe dělá tepelná a izolace a izolace proti vlhkosti. Na druhou stranu pod klasickou střechou může být další obytný prostor, pokud se s ním nepočítá dá se zde umístit zařízení na výrobu teplé vody, případně rekuperační jednotka nebo další nutné technické zařízení. Potom se ušetří značné místo v obytných prostorech.

Topení v nulových domech

Vytápění není potřebné nebo jen s minimálními náklady. Využívá teplo vyprodukované uvnitř budovy a další tepelné zisky:

Tělesné teplo produkované osobami

Teplo vzniklé z provozu elektrických spotřebičů (osvětlení, počítače...)

Teplo dodané pro ohřev teplé vody

Sluneční záření dopadající okny

V této kategorii se bude jednat spíše o budovy, které kromě vynikající izolace budou využívat teplo vyprodukované v budově. Například kancelářské budovy mohou pomocí klimatizace odvedené teplo využít pro přípravu teplé vody nebo využívat rekuperace.

Tento web je chráněn proti nelegálnímu kopírování obsahu: Nekopírujte obsah z tohoto webu, chráněno pomocí Copyscape