Topení

Topení v pasivním domě je docela specifická záležitost. Velmi dobře zateplený dům má minimální nároky na topení. Při navrhování topného systému se musí spočítat tepelné zisky a ztráty objektu.

Rekuperace

Pasivní domy jsou kvůli možným únikům tepla vzduchotěsné. Proto se využívá rekuperace neboli řízené větrání se zpětným získáváním tepla z odvětraného vzduchu. Rekuperátor obsahuje speciální výměník vzduchu, který vrací většinu tepla spolu s teplým vzduchem na zpět.

Dotápění

Kvůli doplnění chybějícího tepla se využívá dotápění, která kryje případní tepelné ztráty. Asi nejvýhodnější způsob dotápění je využití tepelného čerpadla. Lze ho využít k dotápění a hlavně pro přípravu teplé vody.

Tepelné zisky

Sluneční záření - navrhuje se taková plocha a umístění oken aby se co nejvíce využilo dopadající sluneční záření v zimním období. Stěny strop a podlaha domu teplo částečně akumulují a poté vyzařují do prostoru.

Provoz spotřebičů - téměř každý elektrický spotřebič vydává teplo, které potom zvyšuje vnitřní teplotu v domě. Jedná se o osvětlení, počítače, televize a podobně.

Tělesné teplo - každý živý organizmus produkuje telo, které se započítává do tepelných zisků budovy. Tato položka je významná hlavně u budov z velkým výskytem osob jako jsou školy, úřady a kancelářské budovy.

Tepelné ztráty

Větráním (výměnou vzduchu) odchází hlavně v topné sezóně značné množství tepla. Proto se používá rekuperátor, který zajišťuje výměnu vzduchu a jeho ohřev.

Prostupem tepla - stěnami, střechou a okny. Z tohoto důvodu se v našich klimatických podmínkách dělá masivní izolace, která by kromě oken a dveří měla pokrývat celou budovu.

Energie pro pasivní dům

U pasivních domů je nutné snížit náklady na topení a ohřev teplé vody. Část energie je tedy nutné získat z obnovitelných zdrojů.

Solární panely - umisťují se nejčastěji na střechu, kde po většinu roku ohřívají nebo předehřívají vodu zadarmo.

Fotovoltaické panely - vyrábí ze slunečního záření elektřinu. Takto získaná energie ale neslouží k vytápění domu. Zpětně ji odebírá dodavatel elektrické energie a platí za ni garantovanou cenu. Výkupní cena za elektřinu z obnovitelných zdrojů je mnohem vyšší než u běžně dodávané elektřiny ze sítě.

Topení fosilními palivy

Topení plynem a uhlím není pro pasivní a nízkoenergetické domy vhodné. První důvod je velmi nízká účinnost spalovacího procesu. Další důvod je, že pasivní dům má vzduchotěsnou konstrukci a každé spalování potřebuje kyslík ze vzduchu.

Z tohoto důvodu není vhodné jako palivo ani dřevo nebo biomasa. Kotel by musel být umístěn v nevytápěné části objektu a mít zajištěný dostatečný přísun vzduchu.

Opačný případ je pokud má majitel domu možnost zpracovávat vlastní dřevo případně další suroviny (biomasu) například z vlastního pozemku nebo pole.

Tento web je chráněn proti nelegálnímu kopírování obsahu: Nekopírujte obsah z tohoto webu, chráněno pomocí Copyscape