Rekuperace

Rekuperace je zpětné získávání tepla. Teplo se získává z odpadního vzduchu – to je vzduch, který je odváděn z místnosti řízeným větráním.
Na to se používá rekuperační jednotka neboli rekuperátor, která zajistí výměnu tepla mezi starým (odpadním) vzduchem a čerstvým.
Větrání rekuperátorem nahrazuje výměnu vzduchu otevřeným oknem. V tomto případě by se v zimě teplo ztratilo bez užitku.

Účinnost rekuperace

Každý rekuperátor má jinou účinnost, která souvisí s kvalitou technického řešení výměníku tepla. Ta dosahuje až 90%. Platí jednoduché pravidlo, čím je účinnost vyšší, tím více ušetří tepla a tím pádem i financí.

Tepelnou ztrátu, která by v tomto případě měla být minimální doplní teplo produkované dalším zdrojem tepla, například tepelným čerpadlem.

Jak rekuperaci používat?

Hlavní cíle rekuperace je kontinuální větrání a úspora energie.Vzduchotechniky a rekuperace se využívá v zimě k topení a v létě ke klimatizaci. Použití v pasivních domech je nutné kvůli téměř vzduchotěsné obálce budovy. Řízené větrání zajistí přirozené klima v obytných prostorech a využití nalezne v domech i průmyslových objektech.

Výhody rekuperace:

V místnostech se nehromadí pachy a toxické látky.

Neustálá výměna vzduchu - nestoupá koncentrace CO2

Přirozené odvlhčení vzduchu v domě

Využití tepla odváděného vzduchu

Aby byla nemovitost účinně zateplena musí být kromě kvalitního zateplovacího systému omezen i pohyb vzduchu pláštěm budovy. Spolu se vzduchem totiž uniká i teplo a to v obou směrech (ven i dovnitř). Díky tomu, že se pasivní a nulové domy projektují jako vzduchotěsné neexistuje tady jakákoliv přirozená výměna vzduchu. Celoroční řízené větrání se zpětnou rekuperací tepla je tedy naprosto nezbytné.

Tento web je chráněn proti nelegálnímu kopírování obsahu: Nekopírujte obsah z tohoto webu, chráněno pomocí Copyscape