Co je to Pasivní dům

Roční spotřeba tepla pasivního domu je maximálně 15 kWh/m2 obytné plochy. (Jedná se ale pouze o spotřebu na vytápění, ne na ohřev TUV a provoz elektrických spotřebičů)

obvyklé novostavby postavené podle posledních technických norem mají spotřebu energie na vytápění mezi 80 - 140 kWh/m2. U pasivního domu je to tedy téměř 10x méně.
Svou konstrukcí a řešením vytápěcího systému.

Systém konstrukce pasivních domů

Kromě dostatečné tepelné izolace se u pasivního domu bere maximální důraz na vzduchovou těsnost staveb. Únikem vzduchu se ztrácí teplo. Hlavními místy, kudy vzduch uniká, jsou: spáry, průchody ve stěnách pro potrubí a elektrické kabely.
Kvůli maximálním úsporám tepla se pasivní domy navrhují s nuceným větráním, které v zimě vytápí a v létě chladí. Hlavně v zimním období dochází ke znatelným ztrátám tepla větráním.

Jaká dodržet kritéria při stavbě pasivního domu

Při stavbě pasivního domu je nutné se řídit několika důležitými zásadami

I starší dům lze vhodnou rekonstrukcí přebudovat na pasivní. Záleží potom na navržených úpravách, jako je výměna oken a zateplení objektu a také vytápění.

Každý nově stavěný dům lze navrhnout jako pasivní. Nezáleží na konstrukci, tvaru objektu nebo velikosti oken. Každá projektant by měl být schopen navrhnout dům jako pasivní a přitom vyhovět požadavkům na vzhled a začlenění do stávající zástavby.

Rekuperace - vytápění v pasivním domě

U pasivního domu není vhodné v zimě větrat okny. Vznikají tím značné tepelné ztráty. O řízené větrání a zároveň topení se stará centrální jednotka na výměnu vzduchu – rekuperátor. Ten dodává do místností čerstvý přefiltrovaný a ohřátý vzduch. Teplo pro ohřev čerstvého vzduchu se získá z odpadního (vypuštěného) vzduchu. V rekuperátoru je výměník, který je schopen vrátit až 90 % tepla z vypouštěného vzduchu. Tím pádem lze zajistit nepřetržité větrání a zároveň topení.

Větrání pomocí rekuperátoru a vzduchotechniky přináší tyto výhody:

Nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu

Regulace teploty vzduchu

Možnost použití filtrů pro čištění vzduchu

Tento web je chráněn proti nelegálnímu kopírování obsahu: Nekopírujte obsah z tohoto webu, chráněno pomocí Copyscape